Başlangıç > Genel > Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları – Üniversitelerin özel şartları – Taban Puanlar – Burslar

Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları – Üniversitelerin özel şartları – Taban Puanlar – Burslar


Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları

Bk. 1. Bir mesleğe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek
okulu çıkışlı adayların bu programla ilgili tercihlerini belirtmeden
önce Tablo-6’yı dikkatle incelemeleri gerekir.
Bk. 2. 2007-2008 öğretim yılında ikinci öğretim öğrencilerinin ödedikleri
öğrenim ücretleri tablo halinde bu kılavuzun ileri sayfalarında yer
almaktadır.
Bk. 3. Bu programda zorunlu ortak yabancı dil dersi sadece İngilizcedir.
Bk. 4. İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli yabancı dil
hazırlık programı uygulanır. Yabancı dil hazırlık programı süresi,
öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.
Bk. 5. Öğrenciler öğrenimlerini Ankara Çubuk ilçesi “Çubuk Mesleki Eğitim
Merkezi’nde (Çubuk Anadolu Teknik, Anadolu Meslek, Teknik ve
Endüstri Meslek lisesinde)” sürdüreceklerdir.
Bk. 6. Bu programa alınacak öğrencilerin, tam teşekküllü resmi bir
hastaneden sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı
ve ruh sağlığa sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları; kurtarma,
taşıma işlerinde yeterli vücut yapısı ve gücüne sahip olmaları;
öğretim programı gereği ikinci sınıfta araç kullanmalarının zorunlu
olması nedeniyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları
gerekir.
Bk. 7. Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı
bütün koşullara ek olarak; en fazla 22 yaşında olmak (1986 ve
daha yukarı doğumlular); vücut yapısı düzgün olmak; vücudunun
herhangi bir yerinde dikkati çeken, çirkinlik yapan yara, yanık,
leke, frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak; astım, bronşit,
epilepsi, nefes darlığı, renk körlüğü, kekemelik, sağırlık vb. gibi
biyolojik bozukluğu olmamak; bayılma, histeri, marazi çarpıntı ve
benzeri psikolojik ve sinirsel hastalıklardan herhangi birine yakalanmış
olmamak; herhangi bir okuldan disiplin cezası ile uzaklaştırılmış
olmamak; 1,65 m’den uzun olmak; boy uzunluğunun santimetre
olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya
15 noksan kilo ağırlıkta olmak gerekir. Kayıt sırasında Meslek
Yüksekokulunca öngörülen sağlık koşullarına uygunluğunu
üniversitenin tıp fakültesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile
belgelemek gerekir. Bu programa kayıt olacak öğrenciler okulun
vereceği üniformayı giymek zorundadır.
Bk. 8. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu, 27 Mart 2000 tarihinde TC hükümeti,
KKTC hükümeti ve ODTÜ Rektörlüğü arasında imzalanan protokol
ile kurulmuş olup, Güzelyurt kentinin 6 km. kuzeyinde Kalkanlı
bölgesindedir. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu hakkında ayrıntılı bilgi
www.kkk.odtu.edu.tr internet adresinde sunulmaktadır. Öğrenciler,
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusunda eğitim görecekler ve
mezuniyetlerinde ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Diploması almaya
hak kazanacaklardır. Yukarıda anılan protokol uyarınca, üniversite
yönetiminin belirleyeceği koşullarda, öğrenciler eğitim-öğretim
dönemlerinin bir kısmında ODTÜ Ankara merkez kampusunda ders
alabileceklerdir.
SUNY New Paltz Üniversitesi ile yürütülen Uluslararası İşletme
Ortak Lisans Programı dışındaki diğer programlar için, yukarıda
anılan kuruluş protokolü uyarınca, 3’er kişilik KKTC Vatandaşları
kontenjanı ayrılmıştır. TC ve KKTC uyruklu adaylar ODTÜ Kuzey
Kıbrıs Kampusunun burslu ve burssuz bütün programlarına, KKTC
Vatandaşları kontenjanlarına ise sadece KKTC vatandaşlığına
sahip olan adaylar başvurabilir.
Burslu programlar dışında ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusunda eğitim
ücretlidir. 2008-2009 ders yılı için belirlenmiş olan yıllık öğrenim
ücreti, uluslararası ortak lisans programları hariç diğer bölümler için,
İngilizce Hazırlık Programı da dahil olmak üzere, TC uyruklular için
8.400, KKTC uyruklular için 7.700 YTL’dir. (SUNY New Paltz
Üniversitesi ile ortak yürütülen İşletme Uluslararası Ortak Lisans
Programının öğrenim ücreti için Bk.35). Yıllık öğrenim ücreti Güz
ve Bahar dönemi kayıtlarında iki eşit taksit halinde ödenebilmektedir.
Önümüzdeki yıllarda öğrenim ücretinde bir artış söz konusu olursa,
eski öğrenciler için bu artış bir önceki yıla göre YTL bazında KKTC
Devlet Planlama Örgütü tarafından ilan edilen yıllık TÜFE oranı ile
sınırlı olacaktır Yukarıdaki ücretler kayıtlarını akademik takvimde
belirtilen normal kayıt dönemi içinde tamamlayan öğrenciler için
geçerli olup, burslu öğrenciler de dahil olmak üzere, geç kayıt
durumunda öğrenim ücretinin %10’una varan ceza ödeyeceklerdir.
Yaz Okulu burslu öğrenciler de dahil olmak üzere ayrıca ücrete
tabidir.
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu burslu ve burssuz programlarına
yerleştirilen öğrencilerden Y-ÖSS-SAY-2 ve Y-ÖSS-EA-2 puan
sıralamasında Türkiye’de ilk 20.000’e ve Y-ÖSS-DİL puanı ile
yerleştirilen öğrencilerden ilk 3.000’e giren öğrencilerin tümü dört
kişilik odalarda ücretsiz yurt hakkına sahip olacaktır. Bu yurt
bursları karşılıksız olup, İngilizce Hazırlık Programında geçirilecek
bir yıl ile lisans programında geçirilecek en fazla beş yılı kapsar.
ÖSYM’nin tespit edeceği sıralamalarda, ilgili AOBP’nin 0.8 katsayı
ile çarpılması sonucu bulunan ilgili Y-ÖSS puanı esas alınacaktır.
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu öğrencilerinden lisans eğitimlerinde
ilk iki dönemi tamamlamış olan ve üniversite tarafından belirlenen
başarı kriterlerini sağlayanlara takip eden dönemde Akademik
Başarı Bursu verilmektedir. Karşılıksız olan bu burs, başarı koşulları
sağlandığı müddetçe bütün eğitim-öğretim dönemlerinde devam
eder. Her yıl Üniversite yönetimince yeniden belirlenen Akademik
Başarı Bursu miktarı 2007-2008 ders yılında başarı durumuna göre
aylık 400-650 YTL arasında değişmektedir. Ayrıca, maddi imkanları
kısıtlı öğrencilere, belirli bir başarı düzeyinin altına düşmemeleri
koşuluyla, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Burs ve Yardım Fonu
aracılığıyla kitap, gereksinim, yolluk ve benzeri maddi destek
bursları verilebilmektedir.
Bk. 9. Bu programa alınan öğrencilerden her öğretim yılında sınav, kitap,
basılı malzeme ve eğitim – öğretim hizmetleri karşılığında öğretim
gideri alınır. 2007 – 2008 öğretim yılında öğretim gideri olarak alınmış
olan bedeller ilgili Öğrenci Kayıt Kılavuzu ya da Anadolu Üniversitesi
web sitesinden öğrenilebilir. 2008 – 2009 öğretim yılına ait öğretim
gideri, enflasyon artışı göz önüne alınarak belirlenecektir.
Bk. 10. Adayların bu programa yerleşebilmeleri için ÖSS-SAY-1, ÖSSSÖZ-
1, ÖSS-EA-1, ÖSS-DİL puan türlerinin en az birinden 145.000
ve daha yukarı puan almış olmaları gerekmektedir. Bu program için
kontenjan belirlenmemiştir.
Bk. 11. Beş akademik yıl süreli bu programın ilk dört akademik yılının
bütün derslerini başarı ile tamamlayan öğrencilere, programın
beşinci akademik yılında bir akademik yıl ile sınırlı olan ve yalnız
öğrenim ücretini kapsayan burs verilir.
Bk. 12. Bu programa alınacak öğrenciler 3 ay süreli zorunlu uygulama
yapacaklardır.
Bk. 13. Bu programı tercih edebileceklerin Kız Meslek Liselerinin Çocuk
Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ile Çocuk Gelişimi ve Bakımı
Bölümlerinden mezun ve ÖSS-SAY-1, ÖSS-SÖZ-1, ÖSS-EA-1
puan türlerinin en az birinden 145.000 ve daha yukarı puan almış
olmaları gerekmektedir. Bu programa kayıt yaptıran öğrenciler
uygulama yapmak zorundadır. Bu programa kayıt yaptıracak
öğrenciler, Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Öğretmen Yetiştirilmesi
projesine ilişkin, Anadolu Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı
arasında imzalanan 25.01.2000 tarihli protokol kapsamı dışındadırlar.
Bk. 14. Bu programda başarılı olabilmek için elleri ve parmakları ustalıkla
kullanabilme önemlidir.
Bk. 15. Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık
sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.
İngilizce yeterlik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar.
Bk. 16. Bu programın hazırlık sınıfında birinci yıl başarısız olan öğrencilerin,
ilgili üniversitenin eğitim-öğretim yönetmeliği:
a)hazırlık sınıfını tekrar etmelerini istiyorsa, bir yıl daha tekrar
ettikten sonra ikinci kez başarısız olurlarsa,
b)hazırlık sınıfını tekrar etmelerini istemiyorsa tekrar etmeden
birinci sınıfa kayıtları yapılır. Ancak bu öğrencilerin mezun oluncaya
kadar üniversitelerince açılacak yabancı dil muafiyet sınavında
başarılı olmaları gerekir.
Bk. 17. Bu programın hazırlık sınıfında başarısızlık nedeniyle kaydı silinen
öğrenciler, aynı adı taşıyan ve öğretim dili Türkçe olan programlara
Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun belirlediği kurallara göre
ÖSYM’ce yerleştirilebilirler.
Bk. 18. Bahçeşehir Üniversitesi’nde eğitim ücrete tabidir. Tüm lisans
programları için İngilizce Hazırlık Programı ve sınıf ücretleri 2008
– 2009 eğitim yılında 17 965,00 YTL +%8 KDV’dir. Yıllık öğrenim
ücreti üniversite tarafından tahsilat için ilan edilen banka ile
bankanın prosedürlerine uygun kredili sözleşme düzenlemesi
koşulu ile peşinatı kayıt sırasında, kalan taksitler ise Ekim, Haziran
ayları arasında her ayın ilk beş günü içerisinde olmak üzere;
1 796,50 YTL + %8 KDV’lik 10 eşit taksitte ödenir. Eğitim ücreti
kesin kayıt sırasında tamamı peşin olarak ödenir ise %10 indirim
uygulanır. Tüm Meslek Yüksekokulu Programları için İngilizce
Hazırlık Programı ve sınıf ücretleri 2008 – 2009 eğitim yılında
9 910,00 YTL + %8 KDV’dir. Yıllık öğrenim ücreti; üniversite
tarafından tahsilat için ilan edilen banka ile bankanın prosedürlerine
uygun kredili sözleşme düzenlemesi koşulu ile peşinatı kayıt
sırasında, kalan taksitler ise Ekim, Haziran ayları arasında her ayın
ilk beş günü içerisinde olmak üzere 991,00 YTL + %8 KDV’lik 10
eşit taksitte ödenir. Meslek Yüksekokulu Uluslararası Lojistik
(Uzaktan Eğitim) programının İngilizce Hazırlık Programı ve sınıfücretleri 2008-2009 öğretim yılında 5.555 YTL + %8 KDV’dir. Yıllık
öğrenim ücreti, Üniversite tarafından tahsilat için ilan edilen
banka ile bankanın prosedürlerine uygun kredili sözleşme
düzenlenmesi koşulu ile, ilk taksidi kayıt sırasında kalan dokuz
taksidi ise Ekim- Haziran ayları arasında her ayın ilk beş günü
içerisinde olmak üzere 555,00-YTL + %8 KDV’lik toplam on eşit
taksitte ödenir. Bu programda dersler internete dayalı uzaktan
eğitim sistemiyle yürütülecektir. Bu programa alınan öğrencilerin
internete erişimli bir kişisel bilgisayar olanağına sahip olmaları
gerekir. Güz ve Bahar yarıyılı sonu sınavları (Final Sınavları)
Üniversite yerleşkesinde yapılır.
Öğrenim ücretleri kesin kayıt sırasında tamamı peşin olarak
ödenirse %10 indirim uygulanır.Takip eden her yıl için öğretim ücreti
Mütevelli Heyeti tarafından günün koşullarına göre yeniden belirlenip
akademik yıl başlamadan ilan edilir. Tüm öğrenciler giriş yılına
bakılmaksızın, o yıl için ilan edilen yeni öğrenim ücretine ve ödeme
koşullarına uymakla yükümlüdür.
Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, sadece
eğitim ücretini kapsamaktadır. Bunun dışında kalan barınma,
beslenme, ulaşım, kitap vb. giderler burs kapsamı dışındadır.
Burslar İngilizce Hazırlık Programında geçirilecek bir yıllık süreyi de
kapsamaktadır. Burslar karşılıksız olup; normal eğitim-öğretim
süresince kesilmez. Normal eğitim süresini aşanlar için, Senato
Kararı ile bursun devam edip etmeyeceğine karar verilir. Burada
sözü edilen “eğitim ücreti” bursu, sadece bu kılavuzda “Burslu”
öğrenci alınacağı belirtilen programlara yerleştirilen öğrencileri
kapsamaktadır.
Ayrıca, üniversiteye yerleştirilen ve Y-ÖSS puan sıralamasında
(ek puanla derece yapanlar hariç) Türkiye genelinde ilk 2 000
arasında yer alan öğrencilere; eğitim – öğretim ücretine ilave olarak,
öğrenimleri süresince yılda 9 ay süre ile aylık 500,00 YTL burs
verilecektir. Lisans öğretimlerinin ikinci yarı yılını tamamlayan ve
başarılı (genel not ortalaması 4,00 üzerinden 3,50 ve üstü) olan
öğrencilere, Mütevelli Heyetince saptanacak bir oranda başarı
bursu verilecektir.
Bahçeşehir Üniversitesi’nde öğretim dili İngilizce’dir (Önlisans
programları hariç.).
Bk. 19. Üniversite eğitim-öğretim yönetmeliği çerçevesinde öğrencileri 4.
yılda 3 yıllık başarılarını göz önüne alarak alt programlara (Bahçe
Bitkileri, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Toprak, Zootekni, vb.)
ayıracaktır.
Bk. 20. Başkent Üniversitesi’nde eğitim ücrete tabidir. 2008-2009 ders
yılında öğretim ücreti yıllık Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri için
18 000,00 YTL, Mühendislik Fakültesi için 16.500,00 YTL, diğer
lisans programları ve İngilizce Hazırlık programı için 14.500,00 YTL,
önlisans programları için 12 000,00 YTL’dir. Bu ücretlere %8 KDV
dahildir. Önlisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilere üniversite
tarafından %25 oranında burs verilir ve bu burs öğrencilerin başarılı
oldukları sürece devam eder. Bu ücretlerin ilk taksiti kesin kayıt
sırasında, ikinci taksiti, ikinci yarıyıl başında ödenecektir. Öğretim
ücretindeki olası yıllık artışlar, bir önceki yıla göre tüketici
fiyatlarındaki artış (TÜFE) ile sınırlı tutulacaktır.
Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, Sağlık
Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümünde
sadece öğretim ücretinin tümünü, diğer birimlerde ise sadece
öğretim ücretinin %50’sini veya %25’ini kapsamaktadır. Burslar,
İngilizce Hazırlık Programında geçirilebilecek süreyi de kapsamakta
olup, öğrenci yerleştirildiği programdaki öğrenimine başarılı olarak
devam ettiği sürece sağlanacaktır. Burada sözü edilen “öğretim
ücreti” bursu, sadece bu kılavuzda “Burslu” öğrenci alınacağı
belirtilen programlara yerleştirilen öğrencileri kapsamaktadır. Ayrıca,
öğretim süresi boyunca her akademik yıl sonunda yapılacak
değerlendirmeye göre üstün başarı gösteren öğrencilere, o yılı
izleyen öğretim yılı için geçerli olmak üzere “Başarı Bursu” verilir.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü’nün
burslu kontenjanlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs
karşılıklıdır. Öğrenciler mezun olduktan sonra burslu okudukları her
yıl karşılığında tam bir yıl olmak koşuluyla Başkent Üniversitesi
kuruluşlarında zorunlu hizmete yükümlü olacaklardır.
Üniversitenin Bağlıca Kampusunda hizmet veren öğrenci yurtları,
tek ve iki yataklı odalar biçiminde düzenlenmiştir. Kız ve erkek
öğrencilerin yurtta kalma talepleri, imkânlar nispetinde
karşılanacaktır. Yurt ücretleri her yıl fiyat ve maliyet artışları göz
önüne alınarak Üniversite Yönetimince saptanır.
İngilizce öğretimi öğretim süresi boyunca zorunlu mesleki İngilizce
dersleri şeklinde sürdürülür. Bunun yanısıra isteyen öğrenciler
Almanca, Arapça, Çince, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca,
Rusça ve Yunanca derslerini de seçmeli olarak alabilirler.
Bk. 21. Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır, programın
sonunda İngilizce yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci
sınıfa kayıtları yapılır. İngilizce Hazırlık Sınıfı, öğretim süresi
sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.
Üniversitece kabul edilen; a) ulusal ve/veya uluslararası yabancı
dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde
başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında
yapılacak İngilizce yeterlilik sınavında başarılı olanlar doğrudan
birinci sınıfa alınırlar (Ayrıntılı bilgi için üniversiteye başvurunuz.).
Bk. 22. Arı sokmasına karşı alerjisi olanlar başvuramaz.
Bk. 23. Bilkent Üniversitesi’nde yıllık eğitim ücreti, 2008-2009 ders yılında
bütün bölüm ve programlar için 15 400,00 YTL tutarındadır. Bu
ücrete %8 KDV dahildir. Eğitim ücretinin ilk yarısı üniversiteye
kayıt sırasında, ikinci yarısı ise ikinci yarıyıl başında, ders kayıtları
sırasında ödenir. Bilkent Üniversitesi, kayıtlı öğrenciler için sonraki
yıllarda eğitim ücretinde yapılabilecek yıllık artışları, bir önceki yıla
göre Tüketici Fiyatları Endeksindeki (TÜFE) artış ile sınırlı tutmayı
taahhüt etmektedir.
Yurtlar: Bilkent Üniversitesi yurtlarında kalmak isteyen öğrenciler
için 2008-2009 ders yılında geçerli yurt ücretleri, her bir yarı yıl için
şöyledir; tek kişilik oda 3 700,00 YTL, 2 kişilik odada kişi başı
1 750,00 YTL veya 1 900,00 YTL (oda tipine göre), üç kişilik odada
kişi başı 1 450,00 YTL, 4 kişilik odada kişi başı 900,00 YTL ve özel
yurtta tek kişilik oda 6 250,00 YTL olup bu ücretlere % 8 olan KDV
dahildir. Yurt ücretlerinin tamamı ders yarıyılı başlarında ödenir.
Kapsamlı Burs: Üniversitenin “Kapsamlı Burslu” olarak belirtilmiş
programlarına yerleştirilen öğrencilerden bütün eğitim süreleri
boyunca hiç eğitim ücreti alınmaz. Buna ek olarak, her yıl 9 ay
boyunca ayda 275,00 YTL tutarında katkı bursu sağlanır ve
Ankara’da barınma olanağı olmayıp yurtta kalmak isteyenlere 2
kişilik odalarda ücretsiz barınma olanağı sunulur. Kapsamlı Burs,
İngilizce Hazırlık Programında geçirebilecek süre de dahil olmak
üzere tüm öğrenim süresi için geçerlidir. Bilkent Üniversitesi,
öğrenci öğrenimine ve derslerine devam ettiği sürece Kapsamlı
Burs’un hiçbir şekilde kesilmeyeceğini, not ortalaması veya sınıfders
geçme gibi konulardan etkilenmeyeceğini taahhüt etmektedir.
Destek Bursu: Üniversitenin “Destek Burslu” olarak belirtilmiş
programlarına yerleştirilen öğrencilerden bütün eğitim süreleri
boyunca eğitim ücretinde %50 indirim uygulanır. Destek Bursu
İngilizce Hazırlık Programında geçirebilecek süre de dahil olmak
üzere tüm öğrenim süresi için geçerlidir. Bilkent Üniversitesi,
Destek Bursunun hiçbir şekilde kesilmeyeceğini, not ortalaması
veya sınıf-ders geçme gibi konulardan etkilenmeyeceğini taahhüt
etmektedir. Destek Bursu sahibi öğrenciler hak kazandıkları takdirde
Üstün Başarı Bursu da alabilirler.
Üstün Başarı Bursu: Her ders yılı sonunda, olağan ders yükünü alıp
yıllık not ortalaması 4.00 üzerinden 3.50 veya üzeri olan ve kendi
programındaki ücretli öğrenciler arasında ilk yüzde beşe girmeyi
başaran ücretli öğrenciler ile kendi programındaki tüm burslu
öğrenciler arasında ilk yüzde üç’e girmeyi başaran Destek Burslu
öğrenciler, bir sonraki akademik yıl için Üstün Başarı Bursu almaya
hak kazanırlar. Bu burs öğrencinin ilk yüzde beş içerisinde hangi
yüzde birlik dilim içinde yer aldığına bağlı olarak, eğitim ücretinin
tamamını veya bir bölümünü kapsar. İngilizce Hazırlık Programındaki
öğrenciler bu Burs’un kapsamına dahil değildir.
Bk. 24. Bilkent Üniversitesinde eğitim dili İngilizcedir. Üniversitenin İngilizce
Hazırlık programını başarıyla tamamlamak veya bu programdan
muaf olmak için öğrencilerin, Bilkent Üniversitesi İngilizce Yeterlilik
Sınavı’nı geçmeleri veya uluslararası TOEFL, IELTS, FCE veya
CPE sınavlarından herhangi birinden son iki yıl içerisinde Üniversite
tarafından istenen düzeyde başarı göstermiş olmaları gerekmektedir.
İngilizce Hazırlık programını en çok iki yıl içerisinde tamamlamak
zorunludur. İngilizce Hazırlık programındayken başarısızlık nedeniyle
Üniversiteyle ilişkisi kesilmiş öğrenciler, yeniden ÖSS’ye girerek
Bilkent Üniversitesine yerleştirilmeleri durumunda İngilizce Hazırlık
programından yararlanamazlar. Bu öğrencilerin, Bilkent
Üniversitesinde öğrenci olabilmeleri için İngilizce Yeterlilik Sınavı’nı
geçmeleri veya en çok bir yıl içinde yukarıda listelenen uluslararası
sınavlardan birinde başarılı olmaları gereklidir. İngilizce Hazırlık
programından kendi isteği ile ayrılmış öğrencilerin yeniden Bilkent
Üniversitesine yerleştirilmeleri durumunda ise, bu öğrencilerin
daha önce İngilizce Hazırlık programında geçirdikleri süre iki yıllık
haklarından çıkartılır.
Bk. 25. Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı
bütün koşullara ek olarak; erkek ve TC vatandaşı olmak; boyu 1,65
m’den kısa olmamak; boy uzunluğunun santimetre olarak ifade
edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilo fazla veya 15 kilo
noksan ağırlıkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk
bulunmamak; tam teşekküllü resmi bir hastaneden sürücü belgesi
almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip
olduklarını belgeleyen rapor almak ve öğretim programı gereği ikinci
sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması nedeniyle öğrencilerin
kayıt tarihinde 20 yaşını tamamlamış olmaları gerekir.
Bk. 26. Bu programda Taşınabilir Kültür Varlıkları (metal, seramik, ahşap,
kağıt, taş eserler, mozaik, duvar resimleri) Koruma ve Onarımı
Eğitimi verilmektedir. Öğrencilerin birinci ve ikinci yıllar sonunda
30’ar işgünü staj yapma zorunluluğu vardır. Stajlar genellikle
Ankara ili dışında arkeolojik kazılarda yapılmaktadır.
Bk. 27. Çağ Üniversitesinde eğitim ücrete tabidir. 2008-2009 eğitimöğretim
yılında öğretim ücreti tüm lisans bölümleri ve hazırlık sınıfı
için 12 751,00 YTL, önlisans programları için 6 379,00 YTL’dir.
Ücretler taksitler halinde ödenecek olup, birinci taksit üniversitenin
banka hesabına yatırılacak, diğer taksitler ise kredi kartı kullanılarak
tahsil edilecektir.Bu ücretlere % 8 KDV dahil değildir. Meslek
Yüksekokulu programlarında eğitim dili Türkçe’dir.
Üniversitede ulaşım ücretsizdir. Çağ Üniversitesinde BURSLU
olarak da eğitim imkanı vardır. Burslar karşılıksız olup, öğrencinin
yerleştirildiği programda eğitimi için verilir ve normal eğitim
süresince devam eder. Bu süre Yabancı Dil Hazırlık Programı
okuyacak öğrenciler için 5 yıl; Dil Hazırlık Programında okumadan
birinci sınıftan başlayan öğrenciler için 4 yıldır. Başarı Bursu:
Üniversitenin Başarı Burslu programlarına yerleştirilen öğrencilere
sağlanan bu burs öğrencinin eğitim-öğretim ücretinin tamamını
kapsar. Destek Bursu: Üniversitenin Destek Burslu Programlarına
yerleştirilen öğrencilere sağlanan bu burs öğrencinin eğitim-öğretim
ücretinin % 50’sini kapsar. Bunun dışında Mütevelli Heyet tarafından
belirlenen sayıda ve Üniversite Burs Komisyonları tarafından
saptanacak olan öğrencilere spor ve yemek bursları verilmektedir.
Bk. 28. Öğretim dili İngilizcedir.
Bk. 29. İstanbul Bilim Üniversitesinde Mütevelli Heyeti tarafından her
eğitim-öğretim yılı başında öğrenime devam etmekte olan ve yeni
kayıt olacak öğrenciler için belirlenen öğrenim ücreti; 2008-2009
eğitim-öğretim yılında Tıp Fakültesi 25 000,00 YTL, Fen Edebiyat
Fakültesi Psikoloji Bölümü 12 000,00 YTL, Florence Nightingale
Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu ve Sağlık Yüksekokulu bölümleri
6 300,00 YTL, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu programları
5 300,00 YTL’dir. Bu ücretlere ayrıca %8 KDV eklenecektir.
Öğrenim ücretini peşin ödemek isteyenlere %5 indirim yapılır;
taksitli ödemede ise banka ile kredi sözleşmesi yapmak koşuluyla
6 eşit taksitte ödenir. İlk taksit kesin kayıt sırasında alınır, diğer
taksitler 2008-2009 eğitim-öğretim yılının güz yarı yılı sonunda
tamamlanır. Üniversitede sadece Tıp Fakültesi ve Hemşirelik
Yüksekokulu’na Burslu öğrenci kabul edilmektedir. Burslu
programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs Tıp Fakültesi
için karşılıksız olup sadece öğrenim ücretini kapsamaktadır.
Hemşirelik Yüksekokulu’nda Burslu öğrenim gören öğrenciler ise
İstanbul Bilim Üniversitesinin ilgili birimlerinde, burslu öğrenim
gördükleri her bir yılın karşılığı olarak birer yıl mecburi hizmet
yapmakla yükümlü olacaklardır. Aksi takdirde burslu öğrenciler,
burs süresine ait olan öğrenim ücretini üniversiteye ödemekle
yükümlüdürler. Burslar akademik başarısızlık, disiplin cezası veya
başka bir eğitim programına geçiş yapılması halinde kesilir.
İstanbul Bilim Üniversitesinde eğitim dili Türkçe’dir. Üniversitede
eğitim-öğretim Esentepe merkez ve Gayrettepe olmak üzere iki
ayrı kampus ile Avrupa Florence Nightingale Hastanesi Araştırma
ve Uygulama Merkezinde yapılmaktadır.
Bk. 30. Üniversitenin imkanları çerçevesinde isteyen öğrencilere kontenjan
dahilinde bir yıl süreli yabancı dil (Almanca/Arapça/Fransızca/
İngilizce) hazırlık programı uygulanır. Hazırlık programı süresi,
öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.
Bk. 31. Çankaya Üniversitesinde eğitim ücrete tabidir. 2008-2009 ders
yılında öğretim ücreti tüm bölümler, meslek yüksekokulu ve
hazırlık sınıfı için, KDV hariç (Halen KDV %8’dir.) 13 500,00 YTL’dir.
Ücretin yarısı öğretim yılı başında kayıt sırasında, diğer yarısı da
ikinci yarıyıl başında kayıt sırasında öğrenci tarafından ödenecektir.
Öğretim ücretleri her yıl Temmuz ayı yıllık ÜFE oranında arttırılır.
BURSLU programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs,
sadece öğretim ücretini kapsamaktadır. Karşılıksız olan bu burslar,
İngilizce Hazırlık Programında geçirilebilecek süre dahil, öğrenci
Çankaya Üniversitesindeki öğrenimine ve derslere devam ettiği
sürece verilecektir.
Burslu programlara yerleştirilen öğrencilerden puan türüne göre
Türkiye genelinde ilk 250 içinde yer alanlara ayrıca her yıl 9 ay süre
ile ayda 600 ABD Doları karşılığı YTL, 251-2000 arasında yer
alanlara da her yıl 9 ay süre ile ayda 250 ABD Doları karşılığı YTL
başarı bursu verilecektir. Başarı bursu karşılıksızdır ve yıl sonundaki
genel not ortalaması dört üzerinden ikinin (2,00/4,00) altına düşmediği
sürece devam edecektir. TÜBİTAK’ca tespit edilen uluslararası
bilimsel yarışmalarda altın, gümüş ve bronz madalya alan ve ödül
aldıkları alanlardaki üniversitenin burslu programlarına kontenjan
dışı ÖSYM’ce sınavsız yerleştirilenlere, İngilizce Hazırlık Programında
geçirilebilecek süre dahil, öğrenci Çankaya Üniversitesi’ndeki
öğrenimine ve derslere devam ettiği sürece, her yıl 9 ay süre ile
altın madalya almış olanlara ayda 600 ABD Doları, gümüş madalya
almış olanlara 400 ABD Doları, bronz madalya almış olanlara 350
ABD Doları karşılığı YTL ek burs verilecektir. Üniversitenin burssuz
programlarını kazanan öğrencilerden, faaliyetler dahilindeki spor
branşlarında üstün başarılı olduklarını belgeleyenlerle, üstün başarı
gösterebilecekleri ümidi verenler arasından kulüp ve üniversite
takımlarımızda oynamaya hak kazananlara “Sporda Başarı Bursu”
verilecektir. Bu burs, sadece öğretim ücretini kapsar. Bu bursların
dışında her akademik yıl sonunda yapılacak değerlendirmeye göre
üstün başarı gösteren öğrencilere o yılı izleyen öğretim yılı için
geçerli olmak üzere karşılıksız “Akademik Başarı Bursu” verilir. Bu
bursun miktar ve koşulları her akademik yıl için Mütevelli Heyeti’nce
belirlenir.
Bk. 32. Öğrenciler hazırlıklar tamamlanıncaya kadar eğitimlerini Ankara’da
Hacettepe Tıp Fakültesinde sürdüreceklerdir.
Bk. 33. Doğuş Üniversitesi’nde eğitim ücrete tabidir. 2008 – 2009 ders
yılında öğretim ücreti; İngilizce lisans programlarında KDV dahil
17 940,00 YTL, Türkçe lisans programlarında KDV dahil 16 800,00
YTL’dir. Lisans programlarının İngilizce Hazırlık Sınıfı ücreti KDV
dahil 17 940,00 YTL’dir. Meslek Yüksekokulunun İngilizce
programlarında ve İngilizce Hazırlık Sınıfında eğitim ücreti KDV
dahil 6 480,00 YTL’dir. Türkçe gündüz programlarında KDV dahil
5 820,00 YTL, Türkçe İkinci öğretim programlarında 6 720,00
YTL’dir. Öğretim ücreti altı eşit taksite bölünerek, 3’ü güz yarı yılı
içinde ve 3’ü bahar yarı yılı içinde olacak şekilde ve ilk taksit kesin
kayıt sırasında, geri kalan 5 taksit ise Rektörlükçe ilan edilen
tarihlerde ödenmek üzere taahhüt edilerek öğrenci tarafından
ödenecektir. Öğretim ücretinin tamamını akademik yıl başında
ödeyenlere % 6 indirim yapılacaktır.
BURSLU programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs,
sadece öğretim ücretini kapsamaktadır. Karşılıksız olan bu burs,
öğrenci başarılı olduğu sürece devam eder. Öğretim dili İngilizce
olan burslu programları kazanan öğrenciler için burs İngilizce
Hazırlık Programı’nın iki yarıyılını kapsar. Öğretim dili Türkçe olan
burslu programları kazanan öğrenciler, isterlerse, öğrenim ücretini
ödeyerek İngilizce Hazırlık Programı’na katılabilirler. Daha önce
herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar burslu
kontenjandan yararlanamazlar.
Üniversitede burslu programlara yerleşme dışında aşağıda belirtilen
indirim ve destek bursları verilmektedir. a)lisans programlarına
birinci tercihinden yerleştirilenlere %20 indirim, b)sayısal, eşit
ağırlıklı ve sözel puan ile öğrenci alınan lisans programlarına, ek
puanla derece yapanlar hariç, 0,8 AOBP’li yerleşme puanı ile
programın puan türüne göre Türkiye genelinde ilk 5 000 içinde yer
alarak yerleştirilenlere %50 öğrenim ücreti indirimi ve 9 ay süre ile
250,00 YTL aylık öğrenim bursu desteği, c) Uluslararası Bakalorya
(IB) öğrencilerine diploma notu esas alınmak suretiyle; diploma
notu 40-45 arasında olanlara %75 oranında; diploma notu 33-39
arası olanlara %40 oranında, diploma notu 24-32 arasında olanlara
%15 oranında öğretim ücreti indirimi, 2008 ÖSYS sonucunda
yapılan sıralamaya göre (b) şıkkında belirtilen tespitler içinde olup
kılavuzdaki burslu kontenjanlara yerleştirilen adaylar da 9 ay süre
ile aylık öğrenim bursu desteğinden yararlanırlar. Öğrenim bursu
desteği öğrencinin her akademik yıl sonundaki genel ağırlıklı not
ortalaması 4.00 üzerinden 2.00’ın altına düşmediği sürece normal
öğrenim süresi içinde devam eder. d) Doğuş Eğitim Kurumlarından
mezun olup önlisans /lisans programlarına kayıt olan öğrencilere
%10 oranında indirim uygulanır. e) Doğuş Üniversitesi’nde öğrenim
görmekte olan kardeş öğrenciler ile Doğuş Eğitim Kurumları’nda
kardeşi olanlara %10 indirim yapılır. f) Her akademik yıl sonunda
yapılacak değerlendirmeye göre Genel Ağırlıklı Not Ortalamasını
4,00 üzerinden 3,00 ve üstüne çıkaran her öğrenciye o yılı izleyen
öğretim yılı ücretinden Mütevelli Heyeti’nce akademik yılın başında
ilan edilen kriterlere göre % 10 ile % 50 arasında indirim yapılır.
Ayrıca, üniversitenin “Burs Yönergesine göre diğer burs imkanları
vardır. Öğrenci, birden fazla indirim kapsamına girerse sadece
birisinden ve en yüksek olanından yararlanır.Bursların hangi
durumlarda devam edeceği üniversitenin “Burs Yönergesi”nde
belirtilmiştir.
Bk. 34. Bu programda öğrencilerin birinci yıl sonunda 8 hafta, ikinci yıl
sonunda 6 hafta Endüstriye Dayalı Öğretim (EDÖ)/Staj yapmaları
zorunludur.
Bk. 35. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusunun SUNY New Paltz Üniversitesi ile
birlikte yürüttüğü İşletme uluslararası ortak lisans programı 4
yıl süreli olup, öğrenciler ikinci akademik yılın ikinci dönemi ile
dördüncü akademik yılı New Paltz Üniversitesinde, diğer dönemleri
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusunda geçireceklerdir. 2008-2009
eğitim-öğretim yılında bu programlara girecek öğrenciler için yıllık
öğrenim ücreti, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusunda geçirilecek
İngilizce hazırlık ve lisans programları için TC uyruklular için 8.400,
KKTC uyruklular için 7.700 YTL’dir. Güz ve Bahar dönemlerinde iki
eşit taksitte ödenecek öğrenim ücretinde önümüzdeki yıllarda birartışın söz konusu olması durumunda, eski öğrenciler için bu artış
bir önceki yıla göre YTL bazında KKTC Devlet Planlama Örgütü
tarafından ilan edilen yıllık TÜFE oranı ile sınırlı olacaktır. New Paltz
Üniversitesinde geçirilecek dönemler için öğrenciler bu üniversitenin
o dönem için belirlenen ücretini ödeyeceklerdir. New Paltz
Üniversitesinin 2008-2009 eğitim-öğretim yılı öğretim ücreti henüz
kesinleşmemiş olup, 2007-2008 ders yılında New Paltz Üniversitesi
öğrenim ücreti, zorunlu sağlık sigortası dahil akademik yıl başına
yaklaşık 13.400 ABD Dolarıdır. Öğrencinin New Paltz’da bulunacağı
süre içinde yurt, yemek, kitap-kırtasiye ve kişisel ihtiyaçları için
yapacağı harcamanın akademik yıl başına yaklaşık 13.000 ABD
Doları tutacağı tahmin edilmektedir. Bu programa kabul edilen
öğrenciler ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu veya New Paltz Üniversitesi
yaz okullarında ders aldıkları takdirde, ilgili üniversite için geçerli
yaz okulu ücretlerini ayrıca ödeyeceklerdir. T.C ve KKTC uyruklu
öğrencilerin kabul edileceği bu programla ilgili açıklamalı bilgi
www.suny.metu.edu.tr ve www.kkk.odtu.edu.tr internet
adreslerinde sunulmaktadır.
Bk. 36. Bu programda iki yabancı dille (İngilizce-Almanca) eğitim
yapılmaktadır. Öğrencilerin İngilizce ve Almanca’dan muafiyet
sınavına girmeleri gerekmektedir. Her iki sınavı başaran öğrenciler
doğrudan lisans eğitimine başlayabilirler. Muafiyet sınavlarını
veremeyen öğrenciler ise lisans programına başlamadan önce
İngilizce için 1 yıl, Almanca için 1 yıl, her iki dilden de muaf
olamayan öğrenciler ise, İngilizce ve Almanca olmak üzere toplam
iki yıl hazırlık okuyacaklardır. Bu sürede hazırlık eğitimlerini
başaramayanların kaydı silinir. Lisans eğitimine başlayan öğrencilere
4 yıl iki dilli program uygulanır ve Mütercim-Tercümanlık alanında
iki dilde diploma verilir.
Bk. 37. İzmir Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2008-2009
akademik yılında öğrenim ücretleri; Mühendislik Fakültesi bölümleri
için 13 500 YTL, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Fen Edebiyat
Fakültesi bölümleri için 12 000 YTL, lisans programları hazırlık
sınıfları için 10.000 YTL, Meslek Yüksekokulu bölümleri için 8 000
YTL’dir. Bu ücretlere KDV dahildir. Öğrenim ücretlerinin ilk taksiti
kayıt esnasında olmak üzere Kasım, Ocak ve Mart aylarının ilk günü
toplam 4 eşit taksit olmak üzere banka hesabına yatırılmak
suretiyle tahsil edilir.
İzmir Üniversitesi’nin Burslu programlarına yetiştirilen öğrencilere
sağlanan burs karşılıksızdır ve öğretim ücretinin tamamını
kapsamaktadır. Barınma, beslenme, ulaşım, kitap vb. konular
burs kapsamı dışındadır. Burslar, öğrenci başarısına bağlı olup
(yıllık 4.00 üzerinden 2.50 not ortalaması) tüm öğrenim süresince
devam eder ve İngilizce Hazırlık Programında geçirilecek bir
akademik yılı da içerir. Akademik başarısızlık, disiplin cezası
veya başka bir öğretim programına geçiş yapılması halinde burs
kesilecektir. Ayrıca, kayıtlı olduğu öğretim programında birinci
akademik yılın sonundan itibaren bölüm derslerini tamamlayan
ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden 3.50 veya daha yukarı
olan öğrencilere, izleyen akademik yıl için Mütevelli Heyet
tarafından saptanacak bir oranda burs verilebilir.
Üniversite tarafından belli koşulları sağlayan öğrencilere yukarıda
belirtilen bursların haricinde burs sağlanabilecektir. Burs koşulları
ile ilgili bilgi Üniversitenin Burs Yönetmeliğinden öğrenilebilir
(
www.izmir.edu.tr).
Kız öğrenciler için yurt temin edilir.
Bk. 38. Bu programa kayıt olacak öğrenciler, uygulamalı derslerde mesleğin
gerektirdiği üniformayı giymek zorundadırlar.
Bk. 39. Öğrenciler öğrenimleri Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Mühendislik-
Mimarlık Fakültesinde sürdüreceklerdir.
Bk. 40. Türkiye genelinde ÖSS-DİL puan türünde ilk 100’e, ÖSS-SÖZ-2
puan türünde ilk 500’e, ÖSS-EA-2 puan türünde ilk 1000’e, ÖSSSAY-
2 puan türünde ilk 2 000’e girerek aynı puan türündeki bir
programa kesin kayıt yaptıran (ek puanlı yerleştirilenler hariç)
öğrenciler Demir Karamancı Bilim Sitesinde ücretsiz olarak
kalacaklardır, daha sonraki yıllarda öğrenciler başarılı oldukları
taktirde Üniversitenin Bilim Sitesi Tahsis Yönergesine göre eğitimöğretim
süresince bu sitede kalacaklardır.
Bk. 41. Bu programda uygulamaya yönelik bazı dersler ve stajlar özel ve
resmi havacılık kuruluşlarının tesislerinde yapıldığından bu programı
kazanan öğrencilere güvenlik soruşturması yaptırılacaktır. Güvenlik
soruşturması olumsuz olan veya bu kuruluşların düzen ve disiplinine
uymayan öğrenciler bu programa devam edemezler.
Bk. 42. Özyeğin Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2008-
2009 akademik yılında Üniversitenin lisans programlarına kayıt
yaptıran tüm öğrenciler için İngilizce Dil Hazırlık Programını da
kapsayacak şekilde yıllık öğrenim ücreti KDV dahil 24 000,00
YTL’dir. Yıllık öğrenim ücretinin ilk yarısı üniversiteye kayıt
sırasında, diğer yarısı ise ikinci dönem başında ödenir. Dönem
öğrenim ücretlerinin taksitli ödenmesine ilişkin ayrıntılı bilgiye
www. ozyegin.edu.tr sitesinden ulaşılabilir. Öğrenim ücretleri, her
akademik yıl için mütevelli heyeti tarafından belirlenir. Üniversiteye
giriş yılını izleyen akademik yıllarda kayıtlı öğrenciler için yıllık
öğrenim ücretindeki olası artışlar bir önceki yılın enflasyon oranını
geçmez. Üniversiteye 2008-2009 akademik yılında kayıt yaptıran
tüm öğrenciler ÖSYM tarafından yerleştirildikleri program koduna
göre üniversiteye ilk girişte sağlanan şu burslardan yararlanırlar:
a) Onur Bursu kontenjanından yerleştirilen öğrencilere sağlanan
burs öğrenim ücretinin tamamından muafiyeti; b) Başarı Bursu
kontenjanından yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs öğrenim
ücretinin dörtte üçünden muafiyeti; c) Destek Bursu
kontenjanından yerleştirilen öğrenciler ise öğrenim ücretinin
yarısından muafiyeti kapsamaktadır. IB diploma notu 32 ve üzeri
olan öğrenciler, ABITUR diploma notu 2.3 veya daha iyi olan
öğrenciler ve lisede okurken TÜBİTAK tarafından düzenlenen
ulusal veya uluslararası bilim olimpiyatları ve/veya bilimsel proje
yarışmalarında derece almış öğrenciler ilk 6 tercihleri arasında
yer almak kaydıyla Destek veya Başarı Bursu kontenjanından
yerleştirildikleri takdirde bir üst düzeydeki burs (Destek Bursu
kontenjanından yerleşenler için Başarı, Başarı Bursu
kontenjanından yerleşenler için Onur Bursu) olanaklarından
yararlanabileceklerdir. Ayrıca Özyeğin Üniversitesine başvuran
adaylardan Üniversite tarafından belirlenen kriterlere sahip olanlar,
Başarı veya Destek Bursu kontenjanından yerleştirilmeleri
durumunda daha geniş burs kapsamlarından ve/veya öğrenim
ücretinin bir kısmı için mezuniyetten sonra ödeme kolaylığı sunan
kredi olanağından yararlanabileceklerdir. Konu hakkında ayrıntılı
bilgiye
www.ozyegin.edu.tr sitesinden ulaşılabilir. Üniversiteye
ilk girişte sağlanan burslar karşılıksızdır; akademik başarı
düzeyinden etkilenmez; öğrenim süresince kesintisiz devam
eder.Öğrenime devam ederken gösterilen akademik başarılar da
burslarla takdir edilerek, Başarı veya Destek Bursu ile yerleştirilen
öğrencilerin burs kapsamları, izleyen akademik yıl için geçerli
olmak üzere genişletilebilecektir. Ayrıca, Özyeğin Üniversitesine
2008-2009 akademik yılında kayıt yaptıran her öğrencinin
kullanımına bir dizüstü bilgisayar tahsis edilecektir. İşletme
Programı öğrencileri Üniversitenin aktif rol alacağı zorunlu staj
programına katılacaklardır. Öğrenciler ilgi duydukları alan ve
konularda güncel bilgi ve beceriyi kanıtlayan sertifikalara sahip
olma olanağı da elde edeceklerdir. Gerekli koşulları sağlayan
öğrenciler, bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programını daha
kısa sürede tamamlayabilirler. (Ayrıntılı bilgi için üniversiteye
başvurunuz.)
Bk. 43. Bu programda ahşap işlemeciliği, vitray ve kalem işi çalışmaları
yapılmaktadır.
Bk. 44. Bir yıl süreli zorunlu İngilizce veya Fransızca Hazırlık Programı
uygulanır, programın sonunda İngilizce veya Fransızca yeterlik
sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. Hazırlık
programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil
değildir. Üniversitece kabul edilen; a) ulusal ve/veya uluslararası
yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen
düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı
başında yapılacak İngilizce veya Fransızca yeterlilik sınavında
başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar (Ayrıntılı bilgi için
üniversiteye başvurunuz.).
Bk. 45. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde eğitim ücrete tabidir. 2008-2009 ders
yılında yıllık öğrenim ücreti, tüm fakülteler, meslek yüksekokuluna
bağlı tüm programlar ve İngilizce Hazırlık Programı için, 18 400,00
YTL’dir. Öğrenim ücretine % 8 KDV dahildir. Bu ücret, kayıt
esnasında peşin olarak ödenir. Ayrıca, banka(lar) prosedürü
dahilinde 12 takside kadar ödeme yapılabilir. Taksitli ödeme
tutarları ve banka(lar) prosedürü hakkında üniversiteden detaylı
bilgi alınabilir.
Üniversitede İngilizce zorunlu öğretim dilidir.
BURSLU programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs,
öğretim ücretinin tümünü; %50 BURSLU programlarına yerleştirilen
öğrencilere sağlanan burs ise öğretim ücretinin yarısını
karşılayacaktır. Burslar karşılıksızdır. Burslar İngilizce Hazırlık
Programı’nda geçirilen süreyi de kapsamakta olup tüm öğrenim
süresince devam eder. Burada sözü edilen imkânlar sadece
kılavuzda BURSLU ve %50 BURSLU öğrenci alınacağı belirtilen
programları kazananları kapsamakta olup, bunun dışında kalan
programları kazananlara herhangi bir burs sağlanması veya bir
maddi yardımda bulunulması mümkün olmamaktadır. Üniversitenin
BURSLU ve %50 BURSLU programlarına yerleştirilen öğrenciler
üniversite bünyesinde bölüm değiştirdikleri taktirde burs haklarını
kaybederler.
Bk. 46. İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce
Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim
süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.

Reklamlar
  1. Henüz yorum yapılmamış.
  1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: